پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search

تماس با ما

نشانی: تهران – خیابان کارگر شمالی- خیابان کاظمیان (دوم) – خیابان انتصاریه – دانشگاه معماری و هنر پارس

تلفن ثابت: ۵۸۱۳۸۰۰۰ – ۹۱۰۳۰۳۰۱ (۰۲۱)

شماره واتساپ واحد پشتیبانی: ۰۹۰۲۳۴۵۸۱۳۸

کد پستی: ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱