E636B102-A2D3-448F-BF0D-CE57A4AD7C58

ثبت نام ورکشاپ سازه های قیچی سان


استاد:

سرکار خانم مهندس

لادن وجدان زاده

هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه پارس : 4،000،000 ریال

 

هزینه ثبت نام آزاد : 8،000،000 ریال

 

زمان  : 24 و 25 خرداد 1401

 

 

توضیحات تکمیلی :

 

– محل برگزاری دوره در دانشگاه معماری و هنر پارس خواهد بود.