پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search
image0

سمینار اشتباهات رایج هنگام شروع یک استارتاپ


این سمینار با حضور بنیان‌گذار دانشگاه پارس پروفسور محمود گلابچی و با سخنرانی دکتر سید مهدی خلیق رضوی، فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج در "دانشگاه معماری و هنر پارس" برگزار می‌گردد.دکتر خلیق رضوی بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سهامی عام Cognetivity در انگلستان و امارات و همچنین بنیان‌گذار شتابدهندهٔ همتک در ایران می باشد.

🗓️ تاریخ برگزاری: یک‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

⏰ ساعت برگزاری: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰

📌 مکان برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه معماری و هنر پارس