پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search
IMG_8911

نشست‌
‌ "آینده معماری جهان"با سخنرانی معمار و طراح مطرح جهان

هادی تهرانی

موسس دفتر معماری BRT در آلمان

🗓️ تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۲

⏰ ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ الی ۱۸

📌 مکان برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه معماری و هنر پارس