سازه های قیچی سان پست

ثبت نام ورکشاپ سازه های قیچی سان


استاد:

سرکار خانم مهندس

لادن وجدان زاده

در صورتی که دانشجوی دانشگاه پارس نیستید کد ملی خود را وارد نمایید.
در صورتی که دانشجوی دانشگاه پارس نیستید شغل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دانشجوی دانشگاه پارس نیستید صفر وارد نمایید.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 1 MB.
انتخاب نوع ثبت نام در ورکشاپ سازه های قیچی سان(Required)

هزینه ثبت نام

دانشجویان دانشگاه پارس :

٤،٥٠٠،٠٠٠ ریال

 

هزینه ثبت نام آزاد :

١٢،٥٠٠،٠٠٠ ریال

✅ ۲ روز ورکشاپ حضوری 

 

📆روز اول ورکشاپ حضوری:

پنج شنبه١٤٠٣/٠٣/٠٣

📆روز دوم ورکشاپ حضوری:

جمعه ١٤٠٣/٠٣/٠٤

توضیحات تکمیلی :

 

– محل برگزاری دوره در دانشگاه معماری و هنر پارس خواهد بود.