پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Image-1 (1)

ثبت نام ورکشاپ موسیقی در انیمیشن


با حضور استاد:

آرمین رهبر

هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه پارس : 1،500،000 ریال

هزینه ثبت نام آزاد : 3،000،000 ریال

زمان  : 27 خرداد 1402

توضیحات تکمیلی :

 

– محل برگزاری دوره در دانشگاه معماری و هنر پارس خواهد بود.