پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search
تامب نیل سایت ثبت‌نام"پنجمین کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها"با محوریت ضرورت توسعه دانش کاربردی مدیریت ساخته ها

🗓️ تاریخ برگزاری:

۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲

لغایت 

۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

⏰ ساعت برگزاری: ۱۳ الی ۱۹

 

📌 مکان برگزاری:

سالن همایش‌های دانشگاه معماری و هنر پارس