پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search
Image-1 (2)

ثبت نام کارگاه
مدیریت رنگ در عکاسی دیجیتال


استاد:

روزبه ملکی

هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه پارس : 1,250،000 ریال

اعضا انجمن عکاسان: 2,500,000 ریال

هزینه ثبت نام آزاد : 5،000،000 ریال

📆 تاریخ و ساعت:

روز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲

ساعت 16:۰۰ تا 19:۰۰

 

توضیحات تکمیلی :

 

– محل برگزاری دوره در دانشگاه معماری و هنر پارس خواهد بود.