پرتال عضویت دانشگاه معماری و هنر پارس

Search

درگاه پرداخت آنلاین

درصورت نداشتن شماره دانشجویی، کد ملی خود را وارد نمایید
مبلغ را به ریال وارد نمایید.

توضیحات

مبلغ و شرح مورد نظر خود را وارد نمایید.

 

در صورتی که شماره دانشجویی ندارید کد ملی خود را وارد نمایید.